Pozostałe połączenia

Opłaty za pozostałe połączenia, numery specjalne, infolinie itp.

Na wszystkie powyższe połączenia przysługuje miesięczny limit 25,20 zł w ramach abonamentu. Niezależnie jaką opcję abonamentu Państwo posiadają co miesiąc od kwoty końcowej na fakturze odliczane jest 25,20 zł.