Cennik połączeń krajowych

Opłaty za połączenia lokalne do krajowych sieci stacjonarnych innych operatorów w ramach strefy numeracyjnej 0-15;

Opłaty za połączenia międzystrefowe do krajowych sieci stacjonarnych innych operatorów

Opłaty za połączenia do krajowych sieci GSM operatorów PTC, Polkomtel i PTK Centertel

Na wszystkie powyższe połączenia przysługuje miesięczny limit 25,20 zł w ramach abonamentu. Niezależnie jaką opcję abonamentu Państwo posiadają co miesiąc od kwoty końcowej na fakturze odliczane jest 25,20 zł.